Zorg voor de Jeugd

Zorg voor de Jeugd

Alle kinderen de kans geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen meer kansen zich te ontwikkelen door onderwijs en zorg beter te combineren. Meer kinderen moeten onderwijs kunnen volgen en waar nodig op school zorg ontvangen. Het is de bedoeling dat dit zoveel mogelijk in schooltijd plaatsvindt. Neem een kijkje!