Privacystatement & Cookies

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is.

Welke gegevens verzamelen we?

Bij aanmelding voor de nieuwsbrief of één van onze bijeenkomsten, informatie aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, kan gevraagd worden om gegevens in te vullen/aan te leveren. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam
Functie
E-mailadres
Website
Telefoonnummer
Organisatie
Straat en huisnummer
Woonplaats

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Bij aanmelding voor de nieuwsbrief gebruiken wij het e-mailadres. We doen dit alleen met gegevens die we om die reden hebben verkregen. We doen dit niet met gegevens die via onze bestel- of inschrijfformulieren zijn binnengekomen.
  • Naam, e-mailadres, organisatie, factuuradres, functie en telefoonnummer die je invult bij een inschrijf- of bestelformulier, worden gebruikt om een factuur te kunnen maken. We slaan deze gegevens op in ons CRM-systeem.
  • Door gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien is een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor jou gaan uitvoeren. Wij verwerken jouw gegevens dus volgens de richtlijnen van de AVG.

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

  • Bij aanmelding voor de nieuwsbrief gebruiken wij het e-mailadres. We doen dit alleen met gegevens die we om die reden hebben verkregen. We doen dit niet met gegevens die via onze bestel- of inschrijfformulieren zijn binnengekomen.
  • Naam, e-mailadres, organisatie, factuuradres, functie en telefoonnummer die je invult bij een inschrijf- of bestelformulier, worden gebruikt om een factuur te kunnen maken. We slaan deze gegevens op in ons CRM-systeem.
  • Door gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien is een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor jou gaan uitvoeren. Wij verwerken jouw gegevens dus volgens de richtlijnen van de AVG.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

De opgeslagen gegevens zullen niet zonder jouw toestemming openbaar gemaakt of overgedragen worden aan derden, tenzij dit noodzakelijk is, ofwel ter uitvoering van de overeenkomst, ofwel ter bescherming van de rechten van de vereniging, ofwel wanneer wij hier wettelijk toe verplicht worden.

Beveiligde persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en password authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens binnen drie maanden uit ons systeem worden verwijderd. De gegevens in ons CRM-systeem bewaren we ten minste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen één jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens in te trekken, waarna wij jouw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van je toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevens-verwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Jij hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kan je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kan je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen dit verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kan jouw verzoek aan ons e-mailen via info@demo.gespecialiseerdonderwijs.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Cookies

Wij gebruiken op deze website geen cookies waar wij uw toestemming voor nodig hebben. Onderstaande cookies gebruiken wij wel.

Functionele cookies

Dankzij cookies hoef je als gebruiker van een site niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden. De opgeslagen informatie ondersteunt de functies van een website.

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe je onze sites gebruikt. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om onze sites te verbeteren, gebruiksvriendelijker te maken en de werking ervan te controleren. De cookies verzamelen anonieme informatie over jouw activiteiten op onze sites, inclusief de pagina’s die je bezoekt en de webpagina die je naar onze sites heeft verwezen.

Links

Op onze websites kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten gespecialiseeronderwijs.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruikmaken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.